Grip op Motivatie

In de Motivatieparadox breekt Alwin Sixma een lans voor motivatie als professionele prioriteit.

We weten dat motivatie belangrijk is voor ons werk, maar in de waan van de dag legt dat besef het regelmatig af tegen alle andere prioriteiten.

Het is ook niet makkelijk om te weten wat je motiveert, om dit te onderhouden en in deze zelfkennis te ontwikkelen. Laat staan dit van je collega’s goed te weten.

Het zou geweldig zijn als professionals voor zichzelf in kaart zouden kunnen brengen wat hun diepere motivatie is. Waarom doe je het werk wat je doet, wat geeft je energie en wat zijn je talenten? En bovenal het antwoord op de vraag wat is jouw professionele motivatie; jouw purpose?
Dat concreet onderzoeken en antwoorden formuleren voor jezelf en binnen je team is precies wat we aanbieden.

Een wetenschappelijk gevalideerde methode hiervoor is nu beschikbaar.

Motivation factor- methode grip op motivatie

De methode die we aanbieden is ontwikkeld door het Deense bedrijf Motivation factor waar we mee samenwerken.

Alwin Sixma is gecertificeerd Motivation Factor Practitioner.

De methode kan op maat worden toegesneden op jouw specifieke vraag rond motivatie.

Voor professionals die voor zichzelf meer helderheid willen krijgen is een coachingstraject beschikbaar.

Voor teams werken we met één of meerdere workshops. Eventueel aangevuld met persoonlijke begeleiding.

In beide gevallen start het programma met het invullen van een online vragenlijst.

Door het invullen van deze assesment ontstaat een beeld van wat je motiveert.

Dit wordt verwerkt in een rapport; de PinPointer Pro.

Het rapport geeft specifieke persoonlijke informatie over datgene wat je motiveert en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Het is in de Nederlandse taal opgesteld en wordt enkel gedeeld met degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Het is geen beoordeling. Het biedt handvatten die zijn toegesneden op de persoon. Zodat deze de voordelen kan inzetten en de nadelen kan beperken. Je krijgt hiermee een totaalbeeld van je motivatie, bestaande uit drie onderdelen:

  1. Je intrinsieke motivatie: de mate waarin je je verbonden voelt met of betekenis ontleent aan wat je doet.
  2. Je motivatie vaardigheid; de mate waarin je in staat bent om te identificeren wat je motiveert en wat daar afbreuk aan doet.
  3. Je strategische verbondenheid; de mate waarin je de strategie van de organisatie ondersteunt en daar aan bij kunt dragen.

© Motivation Factor 2023

Team of individueel

De Pinpointer Pro kan naast individueel ook worden gebruikt om te onderzoeken hoe het team qua motivatie in elkaar steekt. Bovendien is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre de teamleden verbinding voelen met de strategie. Deze strategic connection kan in kaart gebracht worden voor een hele organisatie. En vormt een goede basis voor een strategietraject.

Motivation Map- wat is jouw diepe motivatie/ purpose?

De uitkomsten van het onderzoek zijn heel concreet.

Ze leveren direct inzichten op om mee aan de slag te gaan.

Een waardevolle manier om daar het maximale uit te halen is de Motivation Map Methode.

Dit houdt een aantal oefeningen in waarmee je door concrete vragen en instructies meer inzicht krijgt in je talenten en energiegevers.

Ook ga je aan de slag met je belangrijkste energielekken en wat je daar concreet aan kan doen.

Tot slot levert de Motivation Map een persoonlijke diepe motivatie of purposeformulering op.

Meer weten?

Het instrumentarium van de Motivation Factor is geschikt voor ieder die van motivatie een professionele prioriteit wil maken.

Het is praktisch inzetbaar en schaalbaar.

Van een individuele professional tot de hele organisatie.

Wil je meer weten over de methode?

En onderzoeken hoe het voor jouw situatie kan worden ingezet?

Neem dan contact op.